لیست کامل قیمت و تخفیف های هفته دوم تیرماه پلی استیشن

توسطدرچهارشنبه ۷ تیر ۹۶
 

کمپانی سونی لیست قیمت و تخفیف‌های هفته دوم تیرماه فروشگاه پلی‌استیشن را منتشر کرد. در این هفته جدا از تخفیفات هفته ای که همیشه شاهدش بودیم, شاهد تخفیفات ویژه ای به مناسبت فصل تابستان نیز می باشیم.

تخفیفات ویژه PS4

 •  Middle-earth: Shadow of Mordor Game of The Year Edition با قیمت ۴ دلار
 • Grand Theft Auto V با قیمت ۳۰ دلار
 • Diablo III: Ethernal Collection  با قیمت ۳۹.۵۹ دلار
 • بازی The Disney Afternoon Collection با قیمت ۱۲ دلار
 • بازی Fallout 4 با قیمت ۲۰ دلار
 • بازی Journey با قیمت ۶ دلار
 • بازی Ratchet & Clank با قیمت ۸ دلار
 • بازی Rogue Legacy با قیمت ۳.۳۹ دلار
 • بازی Until Dawn: Rush of Blood با قیمت ۸ دلار

تخفیفات ویژه PS3

 • The Last of Us با قیمت ۴ دلار
 • Ratchet & Clank Collection با قیمت ۸ دلار
 • Jak and Daxter Collection با قیمت ۴ دلار
 • Shadow of the Colossus با قیمت ۳ دلار

تخفیفات ویژه PS VITA

 • Jeanne D’Arc با قیمت ۳.۷۴ دلار
 • God of War Collection با قیمت ۳ دلار
 • Hot Shots Golf: World Invitational با قیمت ۱.۳۴ دلار
 • Lara Croft Go با قیمت ۴ دلار
 • Zero Escape: Zero Time Dilemma با قیمت ۱۲ دلار

در ادامه نیز شاهد لیست تخفیفات کامل این هفته باشید. (قیمت موارد * دار برای کاربران Plus)

پلی‌استیشن ۴

پلتفرم اسم بازی
قیمت تخفیف قیمت اصلی
پلی‌استیشن ۴ ۱۰۰۰ Top Rated ۰.۹۸ دلار ۲.۹۸ دلار
پلی‌استیشن ۴ ۱۰۰۱ Ways to Die * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ A Bastard’s Tale * ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Ace Banana * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Adam’s venture: Origins * ۱۲.۴۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Adr1ft * ۲.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Aegis of Earth: Protonovus Assault * ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ AereA – Deluxe Edition * ۴۷.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Akiba’s Trip: Undead & Undressed * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Among the Sleep * ۴.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Ancient Amuletor * ۱۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Another World: 20th Anniversary Edition * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ ArcaniA The Complete Tale * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Arizona Sunshine Launch Edition ۳۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Assassin’s Creed Chronicles Trilogy * ۹.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Assassin’s Creed IV Black Flag * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Assassin’s Creed IV Black Flag Gold Edition * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey * ۴۱.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Attack on Titan * ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Avant-Garde Bundle * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Azkend 2: THe World Beneath * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Baseball Riot * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Battlezone * ۱۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Berserk and the Band of the Hawk * ۴۱.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Big Buck Hunter Arcade * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Blue Estate – The Game * ۳.۲۴ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Bound * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Bound by Flame * ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Breach & Clear: Deadline ۸.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Broken Sword 5 – The Serpent’s Curse * ۴.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Cabela’s African Adventures * ۹.۵۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Catlateral Damage * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Chariot * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Claire: Extended Cut * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Classics PS4 Bundle * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Coffin Dodgers * ۲.۳۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Color Guardians * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ CounterSpy * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Crazy Strike Bowling EX ۶.۴۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Cryptark * ۱۱.۲۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Darksiders: Fury’s Collection – Wrath and Death ۱۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dead Nation Apocalypse Edition * ۴.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Deer Simulator * ۴.۷۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Digital Value Pack ۳۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dino Dini’s Kick Off Revival * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Disgaea 5: Alliance of Vengeance * ۱۷.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Drawn to Death * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Duck Dynasty * ۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dying: Reborn * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dying: Reborn PS VR * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dying: Reborn Ultimate Bundle * ۹.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Dynasty Warriors: Godseekers * ۲۳.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Entwinded * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Escape Plan PS4 ۴.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Escape Plan Ultimate * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Fallout 4 * ۲۰.۰۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Far Cry 4 * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Far Cry 4 Gold Edition * ۲۳.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Fat Princess Adventures * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Final Fantasy XIV Online Starter Edition * ۹.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ flOw * ۲.۳۹ دلار ۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Force: Slightly Better Edition * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Forma.8 * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Furi * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Furi Definitive Edition * ۸.۷۹ دلار ۲۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Gauntlet: Slayer Edition * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Giana Sisters: Twisted Dreams Director’s Cut * ۱.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ God of War III Remastered * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Grand Prix Rock ‘N Racing * ۳.۱۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Grand Theft Auto V & Great White Sshark Cash Card Bundle * ۳۴.۱۹ دلار ۷۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Grand Theft Auto V & Megalodon Shark Cash Card Bundle * ۵۴.۳۹ دلار ۱۳۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Grand Theft Auto V & Whale Shark Cash Card Bundle * ۴۴.۵۴ دلار ۹۸.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Gryphon Knight Epic * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Guns, Gore and Cannoli * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Handball 16 * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hardware: Rivals * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hasbro Family Fun Conquest Edition * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hasbro Family Fun Pack Super Edition ۲۳.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Helldivers Democracy Strikes back Edition * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Here They Lie * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hitman GO: Definitive Edition * ۱.۹۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hohokum * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Honor and Duty: Arcade Edition * ۱.۳۹ دلار ۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ How to Survive * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hunter’s Legacy * ۲.۷۹ دلار ۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Hustle Kings VR * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ I am Bread * ۲.۵۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Infinifactory * ۹.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ I, Zombie * ۱.۱۱ دلار ۴.۴۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Jotun: Valhalla Edition * ۴.۹۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Journey Colelctor’s Edition * ۹.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Just Sing * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Kholat * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Killzone Shadow Fall * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Killzone Shadow Fall Intercept * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ King Oddball * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Knack * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Lara Croft Go * ۳.۳۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Lego The Hobbit * ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Letter Quest Remastered * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ LittleBigPlanet 3 * ۶.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Madden NFL 17 * ۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Mad Max * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Malicious Fallen * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ McDroid * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Mervils: A VR Adventure * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Miko Mole ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Minecraft: Story Mode Season Two Season Pass ۲۲.۴۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ MOP: Operation Cleanup ۱.۴۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Mordheim: City of the Damned * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ MotoGP 14 * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Motorcycle Club * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Murdered: Souls Suspect * ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Mutant Mudds Deluxe * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Mutant Mudds: Super Challenge * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ MXGP The Official Motorcross Videogame * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ My Night Job * ۲.۳۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ NatURAL DOCtRINE * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Nebulous * ۴.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Necropolis * ۱۴.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Ninja Pizza Girl * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴  No Time To Explain * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Oddworld: New ‘n’ Tasty * رایگان
پلی‌استیشن ۴ Party Hard * ۵.۱۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Pixel Gear * ۴.۳۹ دلار ۱۰.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Pixel Piracy * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Plague Inc: Evolved * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ PlayStation VR Worlds * ۱۳.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Primal Carnage: Exinction * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Punch Club * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Pyre ۱۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Rayman Legends * ۱۳.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Rayon Riddles Rise of the Goblin King * ۴.۷۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Red Goddess: Inner World ۴.۴۹ دلار ۸.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Retro City Rampage DX * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Reus * ۸.۷۴ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Ride * ۸.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Rigs Mechanized Combat League * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Risk of Rain * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Romance of the Three Kingdoms 13 * ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Roundabout * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Rugby World Cup 2015 * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Samurai Warriors 4-II * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Shadow of the Beast * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Shadwen * ۳.۳۹ دلار ۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Shiftlings * ۴.۹۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Shred It! * ۳.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Shutshimi * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Siralim * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Siralim 2 * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Sniper Elite 4 * ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Sniper Elite 4 Deluxe Edition * ۴۴.۹۹ دلار ۸۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Soul Axiom * ۳.۵۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Sound Shapes PS4 * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Star Wars Battlefront Ultimate Edition * ۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ SteamWorld Dig * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ SteamWorld Heist * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Stories: The Path of Destinies * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Strike Vector EX * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Submerged * ۱.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Super Stardust Ultra * ۵.۱۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Surgeon Simulator A&E Anniversary Edition * ۲.۵۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Sylvio ۳.۲۴ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tales of Zestiria * ۱۴.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tearaway Unfolded * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tennis in the Face * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Assembly * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Bridge * ۲.۲۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Elder Scrolls Online: Morrowind * ۴۰.۱۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector’s Edition * ۵۳.۴۹ دلار ۷۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Final Station * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Flame in the Flood: Complete Edition * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Last of Us: Left Behind Stand Alone * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Little Acre * ۳.۸۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Unfinished Swan * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Vanishing of Ethan Carter * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Witch and the Hundred Knights: Revival Edition * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Wolf Among Us * ۷.۴۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ The Time Machine VR * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tina’s Toy Factory * ۰.۵۹ دلار ۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tokyo Twilight Ghost Hunters Daybreak: Special Gigs * ۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tony Hawk’s Pro Skater 5 * ۱۹.۷۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Touhou: Scarlet Curiosity * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tower of Guns * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trackmania Turbo * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Transformers: Fall of Cubertron * ۲۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trine 2: Complete Story ۲.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trine 3: Te Artifacts of Power * ۴.۳۹ دلار ۲۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trine Bundle * ۴.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trine Enchanted Edition * ۲.۲۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Trine Trilogy * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Tumblestone * ۹.۹۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Typoman * ۵.۱۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Uncanny Valley * ۵.۱۹ دلار ۱۲.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Use Your Words * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Verdun * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Wand Wars * ۴.۷۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Warhammer 40K: Deathwatch ۳۷.۴۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Warriors Orochi 3 Ultimate * ۲۳.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Watch Dogs * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Watch Dogs Gold Edition * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ We are Dwarves * ۱۰.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Weeping Doll * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Wheels of Aurelia * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ White Night * ۴.۹۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ WRC 5 eSports * ۶.۹۹ دلار ۳۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ WRC 5 FIA World Rally Championship * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ WRC 6 * ۱۹.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Zombie Army Trilogy * ۱۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۴ Zombie Vikings * ۳.۵۹ دلار ۱۱.۹۹ دلار

پلی‌استیشن ۳

پلتفرم اسم بازی
قیمت تخفیف قیمت اصلی
پلی‌استیشن ۳ Ace of the Air * ۱.۴۹ دلار ۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Akiba’s Trip: Undead & Undreassed * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Another World – 20th Anniversary Edition * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Arcade Air Hockey & Bowling * ۰.۹۹ دلار ۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Assassin’s Creed Rogue * ۹.۸۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Attack on Titan * ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Bashi Blocks * ۰.۹۹ دلار ۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Battle Princess of Arcadias * ۸.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Bound by Flame * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Cabela’s Africian Adventures * ۹.۵۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Chariot * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Clan of Champions * ۰.۳۹ دلار ۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ CounterSpy * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Diablo III: Reaper of Souls Ultimate Evil Edition * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Disgaea 3: Absence of Justice * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Disgaea D2: A Brighter Darkness * ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Duck Dinasty * ۹.۵۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Entwined * رایگان
پلی‌استیشن ۳ Fat Princess * ۰.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ flOw * ۲.۳۹ دلار ۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Flower * ۲.۷۹ دلار ۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Gof of War: Ascension * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ God of War: Ascension Ultimate Edition * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ God of War HD * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ God of War II HD * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ God of War: Origins Collection * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ God of War: Origins Collection Chains of Olympus * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Golf Mania * ۱.۹۹ دلار ۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Handball 17 * ۷.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Helldivers Democracy Strikes Back Edition * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hitman 2: Silent Assassin HD * ۴.۲۴ دلار ۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hitman: Absolution Special Edition * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hitman: Blood Money HD * ۴.۲۴ دلار ۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hitman: Contracts HD * ۴.۲۴ دلار ۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hitman Trilogy * ۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hohokum * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Hot Shots gold: World Invitational * ۶.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ ICO * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ inFamous 2 * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ inFamous Collection * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ inFamous: Festival of Blood * ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle * ۴.۷۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Just Cause 2* ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Just Cause 2 Ultimate Edition * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Kane & Lynch: Dead Men * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Kilzone HD * ۴.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ King Oddball * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Legasista * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ LittleBigPlanet * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Lost Dimension * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Mamorukun Curse! * ۱.۴۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Master Reboot * ۱.۳۹ دلار ۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ ModNation Racers * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Monster Jam Battlegrounds * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ MotoGP 13 * ۷.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ MotoGP 14 * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Moto GP 15 * ۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ MotorStorm Apocalypse * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Murdered: Soul Suspect * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ MGXP The Official Motorcross * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Natural Doctrine * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Oddworld: New ‘n’ Tasty * رایگان
پلی‌استیشن ۳ Pac-Man Museum * ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Pain * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Painkiller – Hell & Damnation * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Puzzle Agent * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Quantum Conundrum * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank: All 4 One * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank: Full Frontal Assault * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank Futyre: A Crack in Time * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank Future: Quest for Booty * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet & Clank: Into the Nexus * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ratchet: Deadlocked * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Retro City Rampage DX * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Ride * ۷.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Rogue Legacy * ۳.۳۹ دلار ۱۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Rugby 15 * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Rugby World Cup 2015 * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Short Peace: Ranko Tsukigime’s Longest Day * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sleeping Dogs Digital Edition * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sly cooper: Thieves in Time * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic Adventure ۱.۹۹ دلار ۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic Adventure 2 ۳.۷۴ دلار ۷.۴۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic & All-Stars Racing Transformed ۹.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic CD ۲.۴۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic Generations ۹.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic The Fighters ۲.۴۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic The Hedgehog ۱.۹۹ دلار ۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic The hedgehog 2 ۱.۹۹ دلار ۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sonic Unleashed ۷.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sound Shapes * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sparkle 2 * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sparkle Unleashed * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Sports Champions 2 * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Starhawk Ultimate Edition * ۱.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Suikoden III * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tales of Graces f * ۸.۷۴ دلار ۳۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tales of Xillia * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tales of Zestiria * ۱۲.۴۹ دلار ۴۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ The Bridge * ۲.۲۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ The Last of Us: Left Behind Stand Alone  * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ The Legend of Korra * ۴.۹۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ The Sly Collection * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ The Unfinished Swan * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tomb Raider Digital Edition * ۴.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tomb Raider: Underworld * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Tony Hawk’s Pro Skater 5 * ۹.۸۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Transformers: Fall of Cybertron Gold Edition * ۹.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Twisted Metal * ۱.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Twisted Metal Ultimate Bundle * ۱۱.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Uncharted 2: Among Thieves GOTY Edition * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Uncharted 3: Drake’s Deception Game of The Year Digital Edition * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Uncharted: Drakes’s Fortune * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Uncharted Greatest Hits Dual Pack * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Whitetail Challenge * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Wicked Monsters Blast HD ۰.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ World Hunter * ۰.۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ WRC 4 FIA World Rally Championship * ۳.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ WRC 5 FIA world Rally Championship *  رایگان
پلی‌استیشن ۳ XBlaze Lost: Memories * ۷.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ۳ Zombie Driver HD Complete Edition * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار

پلی‌استیشن ویتا

پلتفرم
اسم بازی
قیمت تخفیف قیمت اصلی
پلی‌استیشن ویتا Aces of the Air * ۱.۴۹ دلار ۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Aedis Eclipse: generation of Chaos * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Aegis of Earth: Protonovus Assault * ۸.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا AfternoBlade ۷.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Akiba’s Trip: Undead & Undreassed * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Amnesia: Memories * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Another World 20th Anniversary Edition * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Ape Escape on the Loose * ۱.۹۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Azkend 2: THe World Beneath * ۱.۵۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Baseball Riot * ۰.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Berserk and the Band of the Hawk * ۲۷.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Blade Dancer: Lineage of Light * ۲.۳۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا BlazBlue: Contimuum Shift II * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Blazing Souls Accelate * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Chameleon * ۱.۱۹ دلار ۳.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Claire: Extended Cut * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Code: Realize Guardian of Rebirth * ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Conception II: Children of the Seven Stars * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا CounterSpy * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Dead Nation * ۲.۳۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Disgaea 2: Dark Hero Days * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Disgaea 4: A Promise Revisited * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Disgaea: Afternoon of Darkness * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Disgaea Infinite * ۴.۴۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Dragoneer’s Aria * ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Dying: Reborn * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Dynasty Warriors: Godseskers * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Farming Simulator 16 * ۹.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Flower * ۲.۷۹ دلار ۶.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا flOw * ۲.۳۹ دلار ۵.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Forma.8 * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Freedom Wars * ۲.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا  Generation of Chaos: Pandora’s Reflection * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Gladiator Begins * ۲.۳۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا God of War Chains of Olympus * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا God of War: Ghosts of Sparta * ۴.۴۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Grand Kingdom * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Gravity Badgers * ۰.۳۹ دلار ۱.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Gravity Rush * ۵.۳۹ دلار ۱۳.۴۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Guilty Gear XX Accent Core Plus * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Hakuoki: Demon of the Fleeting Blossom * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Helldivers Democracy Strikes Back Edition * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Hitman GO Definitive Edition * ۱.۹۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Hyperdimension Neptunia ReBirth 1 * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Hyperdimension Neptunia ReBirth 2 * ۵.۹۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Jak and Daxter Collection * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Jak and Daxter: The Lost Frontier * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Jeanne d’Arc * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Jikandia: The Timeless Land * ۲.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Killzone: Mercenary * ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Lara Croft GO * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Letter Quest Remastered * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا LittleBigPlanet * ۳.۷۴ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Mind Zero * ۷.۴۹ دلار ۲۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Norn9: Var Commons * ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Psycho-Pass: Mandatory Happiness * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Ragnarok Tactics * ۲.۳۹ دلار ۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Ratchet & Clank Collection * ۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Resistance: Burning Skies * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Retro City Rampage DX * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Samurai Warriors * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Sly Cooper: Thieves in Time * ۳.۹۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Soul Sacrifice Delta * ۶.۲۹ دلار ۱۷.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا SteamWorld Dig * ۲.۴۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Tales of Hearts R * ۷.۴۹ دلار ۲۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Tearaway * ۶.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا The Bridge * ۲.۲۹ دلار ۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا The Sly Collection * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Uncharted: Golden Abyss * ۵.۹۹ دلار ۱۴.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Warriors Orochi 3 Ultimate * ۱۵.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار
پلی‌استیشن ویتا Zero Escape: Zero Time Dilemma * ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلار

منبع:Gamespot

اولین نفر برای نظر باشید.
 
ترک یک پاسخ »

 

ارسال نظر 

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.